English (United Kingdom)Serbian (Latin)

Eko Elektrofrigo

O nama

Od svog osnivanja 1994. godine „Eko ElektroFrigo“ se pri odabiru proizvodnog asortimana opredelio za rad sa firmama koje znače kvalitet i pouzdanost. U ovom periodu u svakodnevnom kontaktu sa krajnjim korisnicima taj složeni proces odabira poslovnih partnera je rezultirao činjenicom da je broj dobavljača rastao, a time se širila gama proizvoda koji su nudjeni na tržištu.

Početna orijentacija firme je bila komercijalna rashlada, da bi ona danas postala specijalizovano preduzeće koja pokriva područje industrijske i komercijalne rashlade, za mesnu industriju, industriju prerade povrća i voća, industriju prerade mleka, pekarsku industriju,  procesnu industriju  i dr.,  sa kompletnom ponudom usluga od stručnog savetovanja, projektovanja, prodaje opreme do montaže i održavanja iste ispunjavajući zahteve korisnika od onih standardnih do najzahtevnijih.

 

Zahvaljujući stručnom timu koji svojim znanjem, iskustvom i kreativnim idejama stvaraju i primenjuju najsavremenija i najefikasnija rešenja, na jednom mestu možemo da obezbedimo:

  • kompletnu ponudu opreme i izvodjenja sa stručnom tehničkom podrškom
  • izbor najoptimalnijeg tehničkog rešenja i opreme koja prati potrebe i mogućnosti korisnika
  • ponudu opreme svetski priznatih proizvodjača sa garancijom
  • stručnu i profesionalanu montažu
  • redovno održavanje i servisiranje istih
  • sigurnost i pouzdanost u radu

Besplatna tehnička pomoć je od samog početka nudjena svim našim korsnicima i predstavljala je pogodnost koja nas je isticala i preporučivala, a ovaj način će biti primenjivan i u budućnosti.

U svojoj delatnosti firma je i organizator stručnih tematskih seminara (seminar Bitzera, Danfossa).

Prodaja je organizovana preko objekta maloprodaje i objekta veleprodaje koji je razvio svoju mrežu pod-distributera.

U praćenju savremenih dostignuća, Eko Elektrofrigo je stalno prisutan na svim sajmovima (Nirnberg, Dresden, Hanover, Chillventa, Euro Shop i dr.) na kojima stručni kadar ima priliku da ličnim uvidom u tehnička rešenja izložena tom prilikom prati najnovije razvojne tendencije, kao i svim specijalističkim obukama naših dobavljača.

Kontakt

Adresa (veleprodaja):
Eko Elektrofrigo
Pazovački put 65 - 67
11080 Zemun
Srbija
Adresa (maloprodaja):
Eko Elektrofrigo
Tošin bunar 164
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel:  +381 11 3757 287, +381 11 3757 288,
+381 64 8222 644;
Fax:  +381 11 3757 289
Tel: +381 11 3191 355,
+381 64 8222 612;
Fax: +381 11 3191 327
E-mail: eef@beotel.rs, office@eef.rs, prodaja@eef.rs, nabavka@eef.rs, tehnika@eef.rs
Web: www.eef.rs

Kontakt forma

Gde se nalazimo:


Kliknite na Eko Elektrofrigo za veći prikaz mape