Elektro ormani i centralni sistem nadzora i upravljanja

Komandno razvodni elektro ormani proizvođača Eko Elektrofrigo su efikasno i logično struktuirani za napajanje i upravljanje rashladnom opremom. Svaki upravljački orman individualno planira naše specijalizovano elektro odeljenje, a u našoj dobro opremljenoj elektro radionici ih sami povezujemo. Sve glavne komponente su pažljivo i precizno označene, uz obavezno poštovanje svih zakonskih normi.

Oprema koju ugrađujemo u naše elektro ormane je renomiranih svetskih proizvođača, kao što su Danfoss, Schrack, Schneider i dr. U zavisnosti od zahteva kupca izrađujemo ormane različitih veličina.

Prilikom puštanja u rad naša služba za podršku aktivno se uključuje. Uz osposobljavanje korisnika za korišćenje opreme, takođe pružamo korisne savete za prevenciju kvarova. Ako se uslovi specifični za investitora promene tokom životnog ciklusa sistema, nudimo mogućnost prilagođavanja kontrolnog programiranja.

Supervisory control and data acquisition (SCADA)

Sistem nadgledanja i prikupljanja podataka poznat kao SCADA služi da korisniku na jednostavan način omogući prikaz procesa koji se trenutno odvijaju u objektu, odnosno postrojenju.

Korisnik ima mogućnost praćenja podataka preko PC računara u samom objektu ili na nekom udaljenom mestu, kao i na mobilnom telefonu/tabletu. Podaci su dati u vidu grafičkog prikaza na monitoru računara, gde se na jednostavan i pregledan način vide svi bitni parametri rada opreme u postrojenju. Pored pregleda trenutnih podataka, moguće je prikazati i podatke iz istorije, u vidu grafikona ili tabela, u raznim formatima za štampu. U slučaju kvara neke od mašina u postrojenju, sistem alarmira korisnika na neposredan način, u vidu grafičkog prikaza alarma za konkretan problem, teksta alarma i podatka o lokaciji. Osim neposrednog alarma, moguće je podesiti i daljinsku dojavu preko e-maila.

Takođe, korisnički pristup je personalizovan i zaštićen, tako da više korisnika sa različitim dozvolama može istovremeno da prati rad SCADA sistema. Moguće je posebno dodeliti prava i dozvole za svakog korisnika, tako da na primer menadžer postrojenja ima pravo da nadgleda podatke i menja parametre rada opreme, a radnik u održavanju može samo da nadgleda, bez mogućnosti promene parametara.

SCADA sistem omogućuje i naknadno povezivanje u mrežu već postojeće opreme u postrojenju, uz jedini uslov da procesna oprema ima neki vid komunikacije sa spoljnim svetom (komunikacioni protokol), čime se odvijanje procesa u postrojenju podiže na viši nivo po pitanju kontrole i nadzora. U slučaju kraćih nestanaka struje, SCADA sistem i dalje funkcioniše tako da nema prekida u logovanju podataka.

Svojim naprednim mogućnostima SCADA sistem se brzo finansijski otplaćuje, pre svega kroz uštedu vremena i troškova za kontrolu procesa, a smanjuje se i mogućnost za greškom u radu i dovodi do optimizacije procesa proizvodnje.