ECB-1000Q daljinski kontroler za male i srednje rashladne komore

ECB-1000Q ima široku primenu kao daljinski kontroler rashladnih komora malog i srednjeg kapaciteta, sa funkcijama upravljanja hlađenja, otapanja, ventilatora, osvetljenja, alarma i prikaza vremena.

Vidi više