Servis

Naši servisni tehničari u redovnim intervalima proveravaju Vaš sistem na licu mesta. Registrujemo najvažnije vrednosti merenja, prilagođavamo sve parametre sistema kako bismo maksimizirali efikasnost i poboljšavamo kvalitet Vašeg rashladnog sistema. Tokom ovih pregleda vršimo sve zakonske inspekcije, uključujući zakonski usklađenu dokumentaciju. Na ovaj način sprečavamo kvarove i osiguravamo da Vaš sistem neprekidno pruža maksimalne performanse uz minimum uložene energije. Poznajemo Vaš sistem i brzo reagujemo kako bismo odmah osigurali Vašu proizvodnju. Naša hitna služba dostupna je 24/7. Izlazimo na teren u najkraćem mogućem roku. To je nešto čime se ponosimo i čime se izdvajamo od drugih.