• Svetolika Nikačevića 11, Beograd

Isolcell

Posebnu pažnju Eko Elektrofrigo posvećuje projektovanju hladnjača sa kontrolisanom atmosferom. Kako je kod ovakvih sistema kvalitet same opreme presudan za kontrolu atmosfere, Eko Elektrofrigo se odlučio za saradnju sa liderom u oblasti proizvodnje ovakve opreme, kompaniju Isolcell. Kompanija Isolcell predstavlja pionira u ovoj oblasti i proizvođača najkvalitetnije opreme za sisteme sa kontrolisanom atmosferom preko 60 godina. 

Pogledajte sajt