< Nazad

REFERENCE NOVI SAD EKO ELEKTROFRIGO

 • „INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ“ (2002. godina)

  Klanica i prerada mesa kapaciteta 750 tona

 • „INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ“ (2006. godina)

  Nova klanica sa preradom mesa kapaciteta 100 tona na dan

 • „NEOPLANTA A.D.“ (2008. godina)

  Skladište gotovih proizvoda

 • „INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ“ (2009. godina)

  Sistem za pločaste zamrzivače 9 tona na 3 sata

 • „FRUTTICOM d.o.o.“ (2010. godina)

  Rashladne komore za voće i povrće

 • „MISTRAL KOMERC d.o.o.“ (2010. godina)

  Rashladne komore za jaja

 • „ŠTRAND d.o.o.“ (2010. godina)

  Prerada mesa

 • „INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ“ (2010. godina)

  Skladišni prostor za smrznutu robu kapaciteta 2000 tona

 • „INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ“
  (2013. godina)

  Rashladne komore za hlađenje kože, komore za hlađenje svinjskih polutki i pogon za pandlovanje u okviru projekta proširenja kapaciteta klanice

 • „AGRO STAPAR“ (2015. godina)

  Lager komore za čuvanje krompira

 • „INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ“ (2016. godina)

  Kompletna rashladna oprema u okviru projekta proširenja kapaciteta prerade