• Svetolika Nikačevića 11, Beograd
Hlađenje u logističkim centrima