Isporuka opreme za “Sirogojno Company“ d.o.o. i početak izvođačkih radova

Isporuka rashladnog agregata sa šest BITZER vijčanih kompresora i kompletnom Danfoss automatikom. Agregat je namenjen hladnjači za prijem, smrzavanje i čuvanje jagodičastog voća u okolini Bajine Bašte. ''Sirogojno Company" d.o.o. je investitor ovog objekta koji sadrži četiri stacionarna tunela, lager komoru, prostor za pothladu svežeg voća, kao i ekspedit i predprostor za manipulaciju robom. Montažni radovi mogu da počnu...

#eef #refrigeration

Eko Elektrofrigo d.o.o.