Svečana sednica Saveta Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

Ove nedelje delegacija Eko Elektrofrigo d.o.o. imala je čast i zadovoljstvo da prisustvuje svečanoj sednici Saveta Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Tom prilikom, na predlog katedre za termotehniku, Eko Elektrofrigo d.o.o. je uručena zahvalnica za podršku u unapređenju laboratorijskih kapaciteta i nastavnog procesa, kroz donaciju opreme i ogranizovanje stručnih studentskih poseta. Pored organizacije studentskih poseta industrijskim rashladnim postrojenjima, ove godine Eko Elektrofrigo d.o.o. je donirao i rashladnu komoru Mašinskom fakultetu u Beogradu, koja se nalazi u laboratoriji katedre za termotehniku. Zahvaljujemo se i radujemo ponovnoj saradnji! #eef #refrigeration