• Svetolika Nikačevića 11, Beograd

Zajedno sa kompanijom MAF RODA AGROBOTIC na 89. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.

Hala 1! Posetite nas! #eef Eko Elektrofrigo d.o.o.